Prečo odstrániť škváru z podlahy?

V tomto článku by sme radi vysvetlili a zodpovedali otázky od našich zákazníkov, prečo je dôležité odstrániť škváru z podlahy?

Ak bývate v staršom tehlovom bytovom dome a na podlahe máte parkety, je takmer isté, že pod parketami máte drevovláknitú dosku alebo smolu a pod ňou škváru.

 

Čo je to škvára?

 

Škvára je popol, ktorý vznikal zo spaľovania uhla. V minulosti sa veľmi často používala v stavebníctve na navýšenie a „vyrovnanie“ podláh. Išlo o veľmi lacný a ľahký materiál, preto sa zvykol používať často. Niekedy sa zmiešavala škvára aj so stavebným odpadom – kusy tehál, prach, piesok a pod.

Škvára

Až do roku 1983 sa škvára vôbec netestovala na prítomnosť prípadných škodlivých látok ako napr. radón.

Preto ak bývate v dome postavenom pred r. 1983 je možné, že v podlahe je škvára, s nie veľmi zdraviu-prospešným zložením.

Okrem zdravotných rizík, ktorým sa nechceme venovať – na to sú iní odborníci. My by sme chceli v tomto článku vysvetliť, prečo škvára nie je vhodné riešenie pre podlahu so stavebného hľadiska.

 

Škvára ako stavebný materiál

 

Škváru nikto netestoval na stavebné účely. Nevieme aké má tepelno-izolačné vlastnosti, nevieme akú má stlačiteľnosť, nevieme akú má pevnosť v tlaku… Podlaha so škvárou niečo vydržala ale väčšinou v miestach, kde sa najčastejšie pohybujeme sa stlačila a tým pádom vytvorila na podlahe nerovnosti.

Ak sa rozhodneme otvoriť takúto starú podlahu. Odstránime parkety a ďalšie materiály, ktoré tam sú a dostaneme sa ku škváre, najlepšie je škváru odstrániť.

 

Mimoriadne často dostávame otázky – „mám v byte škváru, môžem ju dorovnať podsypmi CEMWOOD?“

 

Rozhodne to nie je dobrý nápad z viacerých dôvodov:

1). Nevieme čo tá konkrétna škvára obsahuje…. ak priamo na škváru dáte akýkoľvek iný suchý podsyp nikto Vám nevie garantovať, že medzi škvárou a podsypom nedôjde k nejakej reakcii…

2). Pokiaľ sa škvára už stlačila na niektorých miestach, časom sa bude stláčať ďalej….to, že na ňu dáte iný podsyp (napr. CEMWOOD) nezabráni jej ďalšiemu stláčaniu…

3). Nerovnosti, ktoré vzniknú v škváre sa prekopírujú až do finálnej (nášľapnej) vrstvy…žiadny suchý podsyp nebude vo vzduchoprázdne…

4). Suchý podsyp sa môže zatláčať do škváry…

5). Všetky suché podsypy sú v súčasnosti už testované a sú priamo vyrobené pre vyrovnávanie či navyšovanie podkladu podláh…majú teda garantované vlastnosti na rozdiel od škváry…

Samozrejme v dnešnej dobe sa každý pozerá prioritne na financie, ale pokiaľ sa rozhodnete rekonštruovať podlahy, stále je ekonomickejšie spraviť to raz a poriadne ako po 10 rokoch prerábať podlahu a prekladať všetok nábytok.

Vždy sa dá celá skladba podlahy vymyslieť podľa finančných preferencií.

 

Podlaha základ života v byte

 

Podlaha je časť bytu, na ktorú kladiete nábytok, po ktorej chodíte. Používate ju denne, ste s podlahou v priamom kontakte. Sedíte na nej, ležíte na nej, ak máte deti, tie sa na nej hrajú…V porovnaní napríklad so stenami či stropom, ktoré nechytáte denne, je to zjavný rozdiel. Preto sa oplatí do nej investovať a nepodceniť jej kvalitu a zdravotnú nezávadnosť.

Podlaha – základ bytu

S našimi vyrovnávacími podsypmi CEMWOOD Vám garantujeme, že podlaha Vám bude slúžiť v nezmenenej podobe desiatky rokov.

 

Add to cart