Podlaha

Nivelačná hmota

Čo je to nivelačná hmota? Musí to byť len mokrý poter? Alebo aj suchý podsyp na vyrovnávanie podláh je nivelačnou hmotou? Aký je rozdiel medzi mokrým a suchým nivelovaním?

 

Nivelizácia, nivelácia – význam slova

Na začiatok si dajme trochu teórie. Poďme si vysvetliť, čo znamenajú výrazy „nivelizácia a nivelácia“, od ktorých je odvodený aj výraz nivelačná hmota.

Nivelizácia (podľa slovníka cudzích slov https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=niveliz%C3%A1cia) znamená – „vyrovnávanie na rovnakú úroveň, zrovnávanie“.

Podľa ďalšieho slovníka (https://slovnikcudzichslov.sk/slovo/niveliz%25C3%25A1cia) nivelizácia znamená „vyrovnávanie rozdielov na rovnakú úroveň, hladinu (často mechanicky, zjednodušujúcim spôsobom)“.

Nivelácia alebo vyrovnanie, urovnávanie https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=nivel%C3%A1cia.

Nivelačná hmota na podlahy

Nivelácia je vyrovnanie. Nivelačnou hmotou vyrovnávame podlahu resp. presnejšie podklad pod finálnu vrstvu podlahy.

Nivelačná hmota môže byť suchá hmota, ako aj mokrá hmota.

V minulosti sa ako suchá hmota na nivelovanie využívala napr. škvára, hlina a piesok. Tieto materiály nie sú prvoplánovo určené na stavebné účely. Často krát dochádza plynutím času k ich degradácii a stláčaniu čoho výsledkom sú nerovnosti na podklade podlahy.

Nivelačná hmota = vyrovnávacie podsypy CEMWOOD

V súčasnosti existujú suché nivelačné hmoty vyrábané a používane len na vyrovnávanie nerovností na podláh. Majú otestované vlastnosti. Suché podsypy sa vyznačujú stabilnosťou a trvácnosťou. Podsypy rokmi nedegradujú a nestrácajú objem. Ich aplikácia je jednoduchá a rýchla.

Jedným z takýchto materiálov sú aj vyrovnávacie podsypy CEMWOOD. Oproti mokrým nivelačným hmotám majú výhodu v nízkej váhe ale aj vysokej flexibilite použitia. S vyrovnávacími podsypmi CEMWOOD môžete vyrovnávať (nivelovať) od nuly až do 25cm, lokálne malé nerovnosti aj veľké nerovnosti.

Podsypy CEMWOOD  môžete flexibilne kombinovať v rôznych skladbách podláh od plávajúco ukladaných finálnych podláh, cez lepené dlažby až po podlahové vykurovanie.

Takéto skladby podláh sa dajú kombinovať aj s izoláciu podláh podľa Vašich preferencií (tepelná izolácia podlahy, kročajová izolácia podlahy…).

Do určite miery jedinou nevýhodou suchých nivelačných hmôt je následne použitie tzv.roznášacej vrstvy, ktorá rozloží bodové napätie podsypu. Na mokrý poter môžete aj priamo ukladať finálnu vrstvu podlahy. S tým treba počítať pri tvorení skladby podlahy.

V prípade záujmu o nákup podsypov CEMWOOD – navštívte náš eshop.

Ak by ste potrebovali viac informácii, nájdete ich na stránke www.cemwood.sk.

Add to cart