Skladba podlahy – čo použiť priamo na suchý podsyp CEMWOOD?

Aká skladba podlahy je vhodná pri použití podsypov CEMWOOD?

Môžem priamo na suchý podsyp ukladať plávajúcu podlahu? Odpoveď hneď na začiatku je NIE. Bližšie dôvody a vysvetlenie nájdete v článku.

Bodové zaťaženie pri suchých podsypoch

Tým, že suchý podsyp je sypký materiál, tak roznášacia vrstva je nevyhnutná súčasť skladby podlahy.

Jednoduché vysvetlenie, na každý suchý podsyp musíte uložiť roznášaciu vrstvu, ktorá rozloží bodové zaťaženie. Roznášacou vrstvou myslíme plošnú – podlahovú dosku.

Každý podsyp a výrobca podsypu má svoje technologické postupy otestované či odskúšané v praxi.

Podsypy CEMWOOD tak ako sme uviedli v jednom z predchádzajúcich článkov (https://izonovum.sk/najflexibilnejsi-suchy-podsyp-na-vyrovnanie-podlahy/) je veľmi variabilný a flexibilný.

Variabilita pri suchom vyrovnaní podlahy

Akú roznášaciu vrstvu si vybrať na suché podsypy CEMWOOD ovplyvňujú dva faktory:

  • výška podsypu
  • nášľapná vrstva (finálna pochôdzna podlaha – plávajuco ukladaná, lepená podlaha…)

Najtenšia roznášacia vrstva pod suchý podsyp

Najtenšia roznášacia vrstva

V prípade, ak použijete tenkú vrstvu podsypu resp. vyrovnávate len lokálne nerovnosti do max. 1,5cm. Môžete použiť ako roznášaciu vrstvu mäkkú drevovláknitú dosku s hrúbkou aspoň 8mm a následne môžete pokračovať uložením kvalitnej plávajúcej podlahy v hrúbke aspoň 9mm.

V tom prípade teda okrem akustických a tepelno-izolačných vlastností má mäkká drevovláknitá doska aj funkciu roznášacej vrstvy.

Ako vyrovnať podlahu pod plávajúcou podlahou – roznášacia vrstva

V prípade väčších hrúbok podsypu máte viacej možností. Z našej praxi ale aj z odporúčaní nášho výrobcu CEMWOOD GmbH odporúčame základnú skladbu podlahypodsyp, mäkká drevovláknitá doska 8mm (zvuková a tepelnoizolačná vrstva, ale tiež mäkká vrstva medzi dvoma tvrdými hmotami), OSB doska s pero-drážkou minimálne 15mm a následne už môže ísť samotná povrchová (finálna) vrstva podlahy – plávajúco ukladaná podlaha.

Ako vyrovnať podlahu pod dlažbu – roznášacia vrstva

V prípade lepených podláh (dlažby, PVC,…) alebo mäkších podláh (vinylová podlaha) odporúčame používať sadrovlaknité alebo cementotrieskové dosky ako roznášacie vrstvy. Na tieto dosky môžete následne pokračovať mokrým procesom napr. lepidlom pod dlažbu.

Sadrovlaknité dosky môžete používať aj v prípade vyššej vrstvy podsypu pod plávajúco ukladané finálne vrstvy podláh.

Ako vyrovnať podlahu pod palubovky a podlahové vykurovanie

Skladba podlahy_podlahové kúrenie s CEMWOODOM na sucho

Suchý podsyp CEMWOOD môžete používať aj v prípade podkladu pre palubovku. Jednoduchú skladbu podlahy ako príklad nájdete tu.

Suchý podsyp CEMWOOD môžete kombinovať aj s podlahovým vykurovaním. Existujú dve možnosti ako postupovať:

Zhrnutie

Skladba podlahy je pri suchých podsypoch veľmi variabilná a môžete si ju prispôsobiť Vašim výškovým požiadavkám, požiadavkám z pohľadu kročajovej alebo tepelnej izolácie. V neposlednom rade môžete prihliadať aj svoje finančné možnosti.

Pokiaľ máte záujem o nákup suchých podsypv CEMWOOD, prosím kliknite sem.

Add to cart